English

Tags: Khóa X20

Lễ Khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến DTU Khóa X20

Lễ Khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến DTU Khóa X20

25/08/2014

Sáng ngày 24/8/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến Khóa X20 tại phòng 1101-182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng. Tham dự Lễ Khai giảng...

Lễ Khai giảng Cử nhân Đại học Trực tuyến DTU Khóa X20 đợt 2

Lễ Khai giảng Cử nhân Đại học Trực tuyến DTU Khóa X20 đợt 2

01/12/2014

Sáng ngày 30/11/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến Khóa X20 đợt 2 tại phòng 1101-182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng...