English

Tags: Khu Công nghệ cao Tp. Đà Nẵng

Đại học Duy Tân làm việc với Khu Công nghệ cao Tp. Đà Nẵng

25/11/2013

Sáng 22/11/2013, Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Tp. Đà Nẵng tại Phòng 702-K7/25 Quang Trung về cơ hội mở rộng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển...