English

Tags: Khoa Đào Tạo Quốc Tế

Hành trình đến với DTU

Hành trình đến với DTU

03/11/2011

Cảm giác của tôi trong những ngày tháng Tám là một màn sương mờ ảo mông lung. Tôi không tin nổi vào mắt mình khi xem kết quả đại học. Từ một kẻ tự tin đầy ngạo nghễ tôi rơi dài...