English

Tags: Intel Innovative FPGA 2017

Đại học Duy Tân vào vòng Bán kết Châu Á Cuộc thi  Intel Innovative FPGA 2017

Đại học Duy Tân vào vòng Bán kết Châu Á Cuộc thi Intel Innovative FPGA 2017

07/02/2018

Sau một tháng dành cho cộng đồng bình chọn, Ban tổ chức Cuộc thi “Intel Innovative FPGA 2017” đã công bố các đề tài lọt vào vòng Bán kết Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương...