English

Tags: IFAS

Các giảng viên, nhà nghiên cứu của ĐH Duy Tân nhận học bổng của quỹ VinIF

19/01/2023

Bác sĩ, giảng viên Huỳnh Lê Thái Bão và ThS. Nguyễn Duy Khôi cùng ThS. Nguyễn Huỳnh Kim Ngân (đến từ Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng - IFAS của Đại học Duy Tân tại Tp. HCM) vừa nhận được Học bổng làm Tiến sĩ của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF) thuộc Tập đoàn Vingroup. Năm 2022, VinIF