English

Tags: IFAS

Các giảng viên, nhà nghiên cứu của ĐH Duy Tân nhận học bổng của quỹ VinIF

Các giảng viên, nhà nghiên cứu của ĐH Duy Tân nhận học bổng của quỹ VinIF

19/01/2023

Bác sĩ, giảng viên Huỳnh Lê Thái Bão và ThS. Nguyễn Duy Khôi cùng ThS. Nguyễn Huỳnh Kim Ngân (đến từ Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng - IFAS của Đại học Duy Tân tại Tp. HCM) vừa nhận được Học bổng làm Tiến sĩ của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF) thuộc Tập đoàn Vingroup. Năm 2022, VinIF

Nhóm nghiên cứu của ĐH Duy Tân tham gia đồng chủ trì một công bố quốc tế về khảo cổ Óc Eo

Nhóm nghiên cứu của ĐH Duy Tân tham gia đồng chủ trì một công bố quốc tế về khảo cổ Óc Eo

24/06/2023

Bài báo có tên "Improved thermoluminescence dating for heterogeneous, multilayered and overlapped architectures: A case study with the Oc Eo archaeological site in Vietnam", hay "Phương pháp nhiệt phát quang cải tiến trong xác định niên đại của các kiến trúc bất đồng nhất, đa lớp, và chồng chập: thử nghiệm với di tích khảo cổ Óc Eo tại Việt Nam" vừa được công bố trên tạp chí Journal of Archaeological Science (JAS)...