English

Tags: Hội sách Hải Châu

Đại học Duy Tân tham gia Hội sách Hải Châu - Tp. Đà Nẵng năm 2016

20/04/2016

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, Hội sách Hải Châu - Tp. Đà Nẵng là hoạt động nhằm mục đích tôn vinh giá trị cũng như khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng...

Đại học Duy Tân Tham gia Hội Sách Hải Châu 2018

19/04/2018

Với sự tham gia của gần 200 gian hàng đến từ hơn 50 đơn vị xuất bản, phát hành trong nước và quốc tế, cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn Tp. Đà Nẵng, Hội Sách Hải Châu do UBND Quận Hải Châu và Công ty Cổ phần Phương Nam tổ chức đã thu hút đông đảo sự tham gia người dân Tp. Đà Nẵng. Tham dự...