English

Tags: Hội nhà văn

Lễ kết nghĩa giữa Đại học Duy Tân với các Hội Nhà văn

17/05/2016

Sáng ngày 14/5/2016, Lễ kết nghĩa giữa Đại học Duy Tân với Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn TP. Đà Nẵng, Hội Nhà văn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tổ chức tại Phòng 601...