English

Tags: Hội nghị tập huấn xử phạt vi phạm hành chính

Bộ Giáo dục tổ chức hội nghị tại ĐH Duy Tân

14/12/2011

Trong hai ngày 12-13/12/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục tại hội trường 713 - cơ sở K7/25 Quang Trung...