English

Tags: Hội nghị CDIO châu Á

200 chuyên gia, Sinh viên Chuyên ngành Kỹ thuật dự Hội nghị CDIO châu Á

12/03/2018

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra từ ngày 12 -14/3 tại ĐH Duy Tân với chuỗi hoạt động bao gồm: hội thảo của các nhà giáo dục, doanh nghiệp nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong việc đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật; cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho sinh viên...