English

Tags: Hội thao Công nhân Viên chức Lao động

DTU đạt Thành tích cao tại Hội thao Công nhân Viên chức năm 2017

07/05/2017

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, chiều ngày 7/5/2017, Hội thao Công nhân, Viên chức lao động Tp. Đà Nẵng năm 2017 đã bế mạc. Đoàn vận động viên Đại học Duy Tân đã thi đấu hết mình,...