English

Tags: Học viện Nara

Hội thảo "Nghiên cứu Phát triển Giao tiếp Con người"

05/08/2013

Sáng 6/8/2013, tại phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân kết hợp với Học viện Khoa học Kĩ thuật Nara Nhật Bản tổ chức Hội thảo "Nghiên cứu Phát triển Giao tiếp Con người"...