English

Tags: Hệ thống Truyền thông tin

Phân phối Tài nguyên Tối ưu cho các Hệ thống Truyền thông tin UAV

Phân phối Tài nguyên Tối ưu cho các Hệ thống Truyền thông tin UAV

19/09/2018

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Queen's Belfast (QUB) và Đại học Duy Tân (DTU) đã hợp tác trong một dự án nhằm cải thiện hệ thống thông tin liên lạc bằng các phương tiện bay không người lái (UAV). Nghiên cứu của họ đã từng được trao giải thưởng Newton 2017, nhận được 200.000 bảng Anh...