English

Tags: Hệ thống Cảnh báo Ngủ gật

Hệ thống Cảnh báo Ngủ gật, ngăn Tai nạn Giao thông của hai Sinh viên

Hệ thống Cảnh báo Ngủ gật, ngăn Tai nạn Giao thông của hai Sinh viên

27/07/2018

Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, hệ thống cảnh báo ngủ gật sử dụng FPGA được đánh giá có tính khả thi cao, dễ dàng lắp đặt lên các xe ô tô. Hai sinh viên sáng chế ra sản phẩm độc đáo này là Nguyễn Thế Đức và Hồ Văn Chương đến từ Khoa Điện - Điện tử (Đại học Duy Tân, Đà Nẵng)...