English

Tags: Hướng nghiệp và Tuyển dụng

Hướng nghiệp và Tuyển dụng cho sinh viên Du lịch Đà Nẵng 2015 tại DTU

19/05/2015

Góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Du lịch để cung cấp nguồn nhân lực vững tay nghề góp sức phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng, nhiều năm qua, Đại học...

Ngày hội Hướng nghiệp và Tuyển dụng sinh viên Du lịch Đà Nẵng 2015

20/05/2015

Một Đà Nẵng trẻ trung, tươi đẹp với những con người thân thiện, hiền hòa đã lưu nhiều dấu ấn đẹp trong du khách thập phương. Không ít những đánh giá tốt đẹp đã được dành cho nhân viên ngành...