English

Tags: Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân

Nhớ mãi những mùa Xuân xuống đường đập tan xích xiềng nô lệ!

Nhớ mãi những mùa Xuân xuống đường đập tan xích xiềng nô lệ!

01/03/2012

Nhà xuất bản Trẻ đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để xuất bản 5 tập sách đầu tiên về Phong trào Học sinh Sinh viên (HSSV) trong lòng đô thị miền Nam. Cũng trong năm nay...