English

Tags: HIV/AIDS

Gần 500 Sinh viên Duy Tân Tham dự Lớp Truyền thông về HIV/AIDS năm 2018

06/12/2018

Ngày 5/12/2018, Đội Y tế Dự phòng cùng với Quận đoàn Hải Châu và Đoàn trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Lớp Truyền thông về HIV/AIDS- Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 tại Hội trường 613, cơ sở...