English

Tags: Hy vọng - Hope

Đại học Duy Tân tổ chức Triển lãm Ảnh “Go See Do Da Nang” lần thứ 4

Đại học Duy Tân tổ chức Triển lãm Ảnh “Go See Do Da Nang” lần thứ 4

21/08/2018

Diễn ra từ ngày 17/8 - 17/9/2018 với 80 bức ảnh đẹp được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm, Triển lãm ảnh du lịch “Go See Do Da Nang” do Đại học Duy Tân tổ chức đã thu hút đông đảo người yêu nhiếp ảnh cũng như du khách...