English

Tags: Gặp mặt truyền thống B14

Ôn lại kỷ niệm trong ngày gặp mặt truyền thống B14 và Phong trào Đô thị Huế

03/04/2019

Chiến tranh đã chìm sâu vào dĩ vãng, những tưởng hạt bụi thời gian sẽ phủ dày lên ký ức của một thời đạn bom đau thương hay những năm tháng chiến đấu gian lao, khổ cực. Nhưng rồi, buổi Gặp mặt truyền thống B14 và Phong trào Đô thị Huế diễn ra vào ngày 24/3/2019 là dịp để những người đồng chí, đồng đội...