English

Tags: Gặp gỡ Mùa Thu

Phụ nữ DTU Hội ngộ trong Chương trình

Phụ nữ DTU Hội ngộ trong Chương trình "Gặp gỡ mùa Thu"

01/09/2017

Sáng ngày 1/9/2017, toàn thể nữ cán bộ, giảng viên và nhân viên của Đại học Duy Tân đã đến tham dự chương trình “Gặp gỡ mùa Thu” do Hội Phụ nữ Duy Tân tổ chức tại Hội trường 613...