English

Tags: Giám sát mại vụ

Chương trình “Định hướng nghề nghiệp - Giám sát mại vụ tiềm năng Unilever''

26/10/2015

Ngày 24/10/2015, tại Hội trường 713 - K7/25 Quang Trung, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Tư vấn hỗ trợ sinh viên Đại học Duy Tân phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam...