English

Tags: Giải thưởng Newton Việt Nam

Dự án của Giảng viên ĐH Duy Tân giành Giải thưởng Newton Việt Nam 2017

17/11/2017

Dự án Duy trì hệ thống viễn thông trong điều kiện thiên tai (Communicating in a disaster) của hai TS là Dương Quang Trung và Võ Nguyên Sơn, được đánh giá là “hệ thống có nhiều tiềm năng ứng dụng ...