English

Tags: Giải tích Ma trận & Ứng dụng

Hội thảo Quốc tế về Giải tích Ma trận và Ứng dụng tại Đại học Duy Tân

17/06/2017

Sáng ngày 16/6/2017, Lễ Khai mạc Hội thảo Quốc tế Lần thứ 6 về Giải tích Ma trận và Ứng dụng đã diễn ra tại Phòng 304 - số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Hội thảo do Đại học Duy Tân và Hội Toán...