English

Tags: Giao lưu nghệ thuật

Đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc Biểu diễn và Giao lưu với Sinh viên Duy Tân

30/09/2019

Chiều ngày 26/9/2019, Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật giữa các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Yecheon Tongmyeong Nongyo Conservation Association, Hàn Quốc và sinh viên Đại học Duy Tân đã được tổ chức tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Những vũ điệu truyền thống của người nông dân ở Tongmyeong