English

Tags: Giao lưu Trực tuyến P2A

Chương trình Giao lưu Trực tuyến P2A về các Mục tiêu Phát triển bền Vững của Liên Hiệp Quốc

Chương trình Giao lưu Trực tuyến P2A về các Mục tiêu Phát triển bền Vững của Liên Hiệp Quốc

13/10/2023

Chiều 11/10/2023, Lễ Bế mạc chương trình Giao lưu trực tuyến P2A về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc đã được tổ chức tại Đại học Duy Tân, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có bà Zhang Yu - Giảng viên Trung tâm Nghiên cứu Liên văn hóa, Đại học Bách khoa Temasek (Singapore); ông Muhammad Fauzan - Đại học UPN Veteran Yogyakarta, Indonesia Farid AI Hamdi; TS. Lê Nguyễn Tuệ Hằng...