English

Tags: Gameshow Sinh viên Khởi nghiệp

Gameshow Sinh viên Khởi nghiệp ngành Du lịch

Gameshow Sinh viên Khởi nghiệp ngành Du lịch

07/10/2017

Sáng ngày 7/10/2017, không khí tại Hội trường 613 tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng “nóng” bất ngờ khi có đến hơn 400 sinh viên Khoa Du lịch và 100 thành viên Cộng đồng Khởi nghiệp...