English

Tags: GS.TS. Mo Chul Min

Nguyên Thứ trưởng Hàn Quốc làm Hiệu trưởng Trường Du lịch, ĐH Duy Tân

12/09/2022

GS.TS. Mo Chul Min - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hàn Quốc, đã nhận lời mời về làm Hiệu trưởng Trường Du lịch (HTi), thuộc trường ĐH Duy Tân. Quyết định của GS.TS. Mo Chul Min xuất phát từ ấn tượng về sự chân thành, thông minh của sinh viên Việt Nam cùng chiến lược phát triển của Đại học (ĐH) Duy Tân - Top 100 trường Đại học tốt nhất Châu Á năm 2022 (theo bảng xếp hạng Times Higher Education)...