English

Tags: GS. TS. Thomas Bock

Báo cáo về Virus Viêm gan E của GS. TS. Thomas Bock

18/03/2014

Thành công trong nghiên cứu về dịch tễ học phân tử các bệnh truyền nhiễm với nhiều công bố quốc tế được cộng đồng khoa học thế giới đánh giá cao, GS. TS. Thomas Bock (Viện Nghiên cứu Robert Koch, Berlin, Đức)...