English

Tags: GS-TS Lim Sang Taek

Viện trưởng của Đại học Duy Tân nhận giải Thành tựu Cuộc đời của Tổng thống Hàn Quốc

22/09/2019

Từng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học tại ĐH Yonsei (Hàn Quốc), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại ĐH Dallas (Texas, Mỹ) và Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại ĐH United States International (California, Mỹ), GS-TS Lim Sang Taek đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy...