English

Tags: Fox’s Got Talent

Ngành Thiết kế Đồ họa, Họa sĩ Đồ họa Duy Tân giải Nhất Fox’s Got Talent

Ngành Thiết kế Đồ họa, Họa sĩ Đồ họa Duy Tân giải Nhất Fox’s Got Talent

02/06/2020

Sử dụng nhiều phần mềm như Houdini, Redshift cùng Nuke để vẽ một bức tranh tuyệt đẹp với ngôi nhà nhỏ xinh xắn bình yên nằm trên vách đá trắng, Nguyễn Lê Hoàng - họa sĩ đồ họa đến từ Đại học Duy Tân đã trở thành người chiến thắng...