English

Tags: Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc

Sinh viên Đà Nẵng "Trình làng" 2 Sản phẩm Sáng tạo

18/12/2017

Tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 10 và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 11, tuổi trẻ Đà Nẵng có 2 mô hình/sản phẩm được chọn trưng bày và giới thiệu. Đó là sản phẩm máy in...