English

Tags: Festival Kiến trúc 2018

DTU với giải Toàn năng cùng nhiều giải Nhất, Nhì, Ba tại Festival Kiến trúc 2018

25/05/2018

Với thành tích 1 giải Toàn năng, 3 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích, Đại học Duy Tân là đại diện duy nhất của khu vực miền Trung nằm trong Top đầu các trường đại học có thành tích cao nhất tại Festival Kiến trúc 2018. Là ngày hội lớn của sinh viên Kiến trúc, Festival Kiến trúc...