English

Tags: Dự án phim

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác các Dự làm phim với Đại học Dixie State

27/04/2016

Ngày 26/4/2016, Lễ Ký kết hợp tác các dự án làm phim giữa Đại học (ĐH) Duy Tân với Đại học Dixie State (Hoa Kỳ) đã diễn ra tại Phòng 702 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...