English

Tags: Du lịch Thông minh

Hội thảo “Du lịch thông minh kết nối với Dịch vụ du lịch Thailand-Việt Nam”

22/09/2015

Sáng ngày 22/9/2015, Ban Quản lý Dự án Smart Tourism tổ chức Hội thảo “Du lịch thông minh trong sự kết nối với Dịch vụ du lịch Thailand-Việt Nam” tại Đại học Duy Tân...