English

Tags: Du học Hàn Quốc

Cơ hội Du học Hàn Quốc cho Sinh viên ngành Du lịch tại Đại học Duy Tân

18/11/2017

Nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm học tập tại môi trường giáo dục chất lượng và uy tín, Khoa Du lịch - Đại học Duy Tân đã triển khai Chương trình trao đổi sinh viên...