English

Tags: Cờ thi đua năm học 2021-2022

ĐH Duy Tân - 28 Mùa xuân Cống hiến cho Sự nghiệp Giáo dục

ĐH Duy Tân - 28 Mùa xuân Cống hiến cho Sự nghiệp Giáo dục

12/11/2022

28 năm xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân đã “ươm mầm” và “tiếp lửa” cho lớp lớp thế hệ sinh viên có thể hiện thực hoá ước mơ của chính mình. Để nhìn lại toàn bộ hành trình đã đi qua, nhà trường long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm...