English

Tags: Công ty Evolable Asia

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Công ty Evolable Asia

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Công ty Evolable Asia

09/06/2017

Chiều ngày 9/6/2017, Lễ Ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Công ty Evolable Asia (Nhật Bản) đã diễn ra tại Phòng 706 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có...