English

Tags: Công nghệ Tế bào Thực vật

Giới thiệu “Một số Kết quả Nghiên cứu về Công nghệ Tế bào Thực vật”

01/11/2017

Ngày 27/10/2017, Đại học Duy Tân tổ chức buổi giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về Công nghệ Tế bào Thực vật. TS. Bùi Văn Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Lâm ...