English

Tags: Công nghệ Mặt trời

Hội thảo Công nghệ Điện Mặt trời và Nhà Thông minh IOT

17/10/2016

Sáng 15/10/2016, Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội thảo Công nghệ Điện Mặt trời và Nhà Thông minh IOT tại phòng 702, số 3 Quang Trung. Đại diện 2 đơn vị là Công ty Vũ Phong...