English

Tags: Cử nhân Trực tuyến

Phát bằng Tốt nghiệp Đại học Văn bằng 2 và Cử nhân Trực tuyến

12/01/2015

Sáng 11/1/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Phát bằng Tốt nghiệp Đại học Văn bằng 2 Chính quy và Cử nhân Trực tuyến đợt tháng 12/2014. Tham dự buổi lễ có TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng...