English

Tags: CopyWriting

Sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện với buổi Công chiếu Đồ án Tốt nghiệp

Sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện với buổi Công chiếu Đồ án Tốt nghiệp

12/05/2023

4 năm đại học trôi nhanh như một cái chớp mắt, những thế hệ sinh viên K25 ngành Truyền thông Đa phương tiện đã đi đến chặng hành trình cuối cùng của thời sinh viên. Màn “chào sân” đầy ấn tượng của các bạn sinh viên chính là những sản phẩm truyền thông...