English

Tags: Chứng khoán Việt Nam

Hội thảo “Thành công và Thất bại trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam”

20/04/2013

Nhằm giúp sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có cơ hội được tiếp xúc thực tế về lĩnh vực tài chính, giới thiệu các phương pháp đầu tư chứng khoán cũng như cung cấp kiến thức, kinh nghiệm...