English

Tags: Chào mừng 20 năm

Chuỗi Hoạt động Sôi nổi Chào mừng Kỷ niệm 20 năm Thành lập Trường

14/11/2014

Hàng ngàn sinh viên Duy Tân từ các Khoa và các Khóa khác nhau đã cùng hội tụ về sân trường cơ sở K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng trong tối ngày 11/11/2014 để cùng cháy hết mình trong...