English

Tags: Chào Xuân 2013

Chương trình Văn nghệ đặc sắc Chào Xuân 2013

22/01/2013

Tối ngày 19/1/2013, tại khu tiền sảnh cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Khoa Sau đại học phối hợp với Trung tâm Đào tạo bằng 2, Trường Đại học Duy Tân tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Chào Xuân 2013”...