English

Tags: Chương trình Trại hè San hô

Đại học Duy Tân Tài trợ Chương trình Trại hè San hô

26/07/2017

Sáng ngày 27/7/2017, Đại học Duy Tân tổ chức Lễ Khai mạc Trại hè San hô, mở đầu chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động về môi trường diễn ra tại Tp. Đà Nẵng. Trại hè San hô là một trong...