English

Tags: Chương trình đồng hành

Chương trình Đồng hành “Trường tôi là số 1” đến Đại học Duy Tân

04/10/2017

Mở rộng quy mô từ cuộc thi “Nữ Sinh viên Việt Nam duyên dáng”, cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017” chính thức được phát động trên toàn quốc. Năm nay, cùng với quá trình tìm...