English

Tags: Chung kết Futsal

DTU giành “Tấm vé Vàng” vào Chung kết Futsal Toàn quốc U-League 2013

03/12/2013

Cung thể thao Tiên Sơn, Tp. Đà Nẵng ngày 1/12/2013 trở nên sôi động và cuồng nhiệt khi trận cầu giữa Đại học Duy Tân và Đại học Kỹ thuật Y Dược diễn ra trong Chung kết Futsal...