English

Tags: Cao học, Ngân hàng

Khai giảng lớp Cao học ngành Ngân hàng

Khai giảng lớp Cao học ngành Ngân hàng

08/06/2011

Tối ngày 06/06/2011, Trường Đại học Duy Tân phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức buổi lễ khai giảng lớp Thạc sĩ cho 20 học viên đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển vừa qua...