English

Tags: CWUR

4 Đại học của Việt Nam trên Bảng xếp hạng CWUR

4 Đại học của Việt Nam trên Bảng xếp hạng CWUR

17/02/2020

Trong năm 2019-2020, lần đầu tiên các đại học của Việt Nam được liệt kê trong Bảng xếp hạng của CWUR, thuộc Trung tâm Xếp hạng các Đại học trên thế giới (The Center of World University Rankings). CWUR xếp hạng 2.000 trường trên tổng số gần 25.000 trường đại học trên toàn thế giới, được xem là đơn vị xếp hạng số lượng trường đại học nhiều nhất trên thế giới...

Top 4 trường Đại học của Việt Nam được CWUR xếp hạng năm 2020

Top 4 trường Đại học của Việt Nam được CWUR xếp hạng năm 2020

12/08/2020

Năm 2020, Top 4 trường đại học hàng đầu của Việt Nam trên Bảng xếp hạng các đại học trên thế giới (CWUR - Center of World University Rankings) vẫn là Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Duy Tân và ĐH Tôn Đức Thắng. Có mặt 2 năm liên tiếp trong bảng xếp hạng này từ năm 2019 đến 2020, ĐH Duy Tân tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trên Bảng CWUR...

Top 5 đại học của Việt Nam được CWUR xếp hạng năm 2021

Top 5 đại học của Việt Nam được CWUR xếp hạng năm 2021

08/05/2021

3 năm liên tiếp được CWUR xếp hạng, ĐH Duy Tân luôn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Bảng CWUR cho Việt Nam, tăng hạng với vị trí thứ 495 khu vực châu Á và tăng hạng trên Thế giới là từ 1.854 (năm 2019) lên 1.659 (năm 2020) lên 1.482 (năm 2021). Từ năm 2020 đến năm 2021, ĐH Duy Tân là trường đại học của Việt Nam tăng hạng cao nhất trên Bảng xếp hạng CWUR thế giới...

Đại học Duy Tân nằm ở Vị trí dẫn đầu các Đại học Việt Nam trên bảng Xếp hạng URAP và CWUR

Đại học Duy Tân nằm ở Vị trí dẫn đầu các Đại học Việt Nam trên bảng Xếp hạng URAP và CWUR

08/05/2021

Hai bảng xếp hạng hàng đầu gồm URAP và CWUR đã công bố bảng xếp hạng các đại học thế giới năm 2020. Tại các bảng xếp hạng này, Đại học (ĐH) Duy Tân có vị trí rất cao trên bảng xếp hạng thế giới và nằm trong top đầu các đại học của Việt Nam...

6 trường Đại học của Việt Nam vào bảng xếp hạng CWUR 2022

6 trường Đại học của Việt Nam vào bảng xếp hạng CWUR 2022

15/07/2022

Bảng Xếp hạng các Đại học trên Thế giới (CWUR - Center of World University Rankings) vừa công bố Top 2.000 Đại học Thế giới năm 2022, trong đó Việt Nam có 6 trường được xếp hạng. Cụ thể bảng xếp hạng các đại học của Việt Nam theo CWUR 2022 như sau: - Trường ĐH Duy Tân: xếp thứ 1.140...

DTU ở Vị trí dẫn đầu các Đại học Việt Nam trên bảng Xếp hạng URAP và CWUR

DTU ở Vị trí dẫn đầu các Đại học Việt Nam trên bảng Xếp hạng URAP và CWUR

13/06/2022

Hai bảng xếp hạng hàng đầu gồm URAP và CWUR đã công bố bảng xếp hạng các đại học thế giới năm 2022. Tại các bảng xếp hạng này, Đại học (ĐH) Duy Tân có vị trí rất cao trên bảng xếp hạng thế giới và nằm trong top đầu các đại học của Việt Nam...

Các trường đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng CWUR 2024

Các trường đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng CWUR 2024

28/05/2024

Ngày 13.5.2024, Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới (CWUR-Center for World University Rankings) đã công bố bảng danh sách 2.000 trường đại học toàn cầu trong tổng số 20.966 trường được xếp hạng. Theo đó, Việt Nam có 6 trường được xếp hạng trên bảng này...