English

Tags: Bí thư Đoàn

Trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

20/08/2010

Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái trong sinh viên, sáng 20/08/2010, trường Đại học Duy Tân phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Hoa...