English

Tags: Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Làm việc với Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Làm việc với Bộ Khoa Học và Công Nghệ

09/12/2010

Chiều ngày 08/12/2010, đoàn cán bộ Bộ Khoa Học & Công nghệ do TS Nguyễn Quang Tuấn dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Duy Tân. Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Võ Thanh Hải...